ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษแล้วระบายสี
กิจกรรมฝึกอ่านเขียนและศิลปะ
พี่โฟกัสฝึกเขียนอักษรภาษาอังกฤษ โดยเขียนตามรอย แล้วก็ระบายสีภาพโดยสร้างสรรค์ภาพด้วยสีเทียน