กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับฝนังดิน​
กิจกรรม​เรียนรู้​ ที่พึ่งพาตนเอง​ได้​
ฝึกสร้างบ้านดิน​
และโคลนดิน​ทำให้มีสุขภาพ​ที่ดี่​ค่ะ​