เรียนยิมนาสติก
พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ให้แข็งแรง ฝึกสมาธิและความอดทน สนุกไปกับกิจกรรม ลูกชื่นชอบมากๆ