กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 Marguerite mcGee

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 

วันที่ 17 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายวัตถุดิบทำอาหาร 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในลือกซื้อการวัตถุดิบเพื่อทำอาหารและส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือสมูทตี้ 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 19 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายต้นไม้ 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในกิจกรรมที่สนใจ และส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on May 23, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง