ทำแบบฝึกหัด บทที่ 2 3
ฝึกทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2และ 3