ทำแบบฝึกหัดบทที่ 4,5,6
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกทำแบบฝึกหัดบทที่ 4 ,5,6