แสงเงา # 2
พี่กับน้องจับสัตว์ต่างๆมาเล่นเงาด้วยไฟฉาย zoom in out แต่งเป็นเรื่องราว เล่นได้นานมากๆ