พจนกร เรียนรู้ธรรมชาติ
เรียนสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ ใบหญ้า และการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีป่า

by พจนกร on Feb 09, 2020


การปลูกฝังนิสัยรักษ์ป่า เรียนง่ายๆแม้ว่าจะยังจดจำได้ไม่หมด แต่ให้พาไปรู้จักและเข้ากลุ่มกับรุ่นพี่ๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร รายละเอียดยังไม่ค่อยเข้าใจนักสำหรับเด็กวัย 4 ขวบ ผู้ปกครองอยากให้ลองไปเปิดการเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง