หนังสืออ่านง่าย อ่าน อาน อ๊าน
การอ่านนิทานกับเด็กปฐมวัย คือ สิ่งที่ควรกระทำร่วมกันเมื่อยามว่างหรือก่อนนอน
   ชุดนิทานภาษาไทย Thai Reading เหมาะกับเด็กวัยเล็กๆ เป็นเรื่องราวย่อย คล้ายกับมานี, มานะ, ปิติและชูใจ ของแบบเรียนอ่านในรุ่นก่อน มีคำอ่านเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องไม่สลับซับซ้อน ทำให้กระตุ้นความอยากรู้ของผู้เรียนมาก แม้ว่าอ่านยังไม่ออก แต่สามารถอธิบายในแต่ละเล่มว่า เล่าเรื่องอะไรไปบ้าง ถือว่านิทานชุดนี้เป็นชุดโปรดอีกชุดหนึ่งเลยทีเดียว