กิจกรรมเรียนรู้สุขศึกษาออนไลน์
ตอนเช้าหลังทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ ก็ไปรดน้ำผัก พอ09.30 น.จะมาท่องก. ไก่, ABC,สระ,วรรณยุกต์, ตัวเลข, สี, วันเดือน, ปี
-กิจกรรมสุขศึกษาออนไลน์
วันนี้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักและรู้วิธีใช้ช้อน ส้อม จาน การใช้ช้อนกลาง ทางสื่อออนไลน์ในโทรทัศน์สำหรับชั้นอนุบาล3
- กิจกรรมนอนกลางวัน 
- กิจกรรมเสรี 
เล่นขายของ โล้ชิงช้า กระดานโยก เล่นสะพานลื่น วิ่งเล่น เอาหญ้าให้ม้า 
- ตอนเย็นรดน้ำผัก ไปปั่นจักรยานกับเพื่อนและครอบครัว อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น ดูทีวี สวดมนต์ ไหว้พระ แปรงฟัน เข้านอน