เรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
 
พี่โฟกัสเรียนรู้การอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยทางอินเทอร์เน็ต วันนี้ฝึกเรียนรู้การผสมคำง่ายๆ เช่น กา ตา มา หา อา นา ลา 
วันนี้พี่โฟกัสสนุกกับการฝึกอ่านมากๆค่ะ แต่ก็ยังอ่านได้ไม่คล่องต้องฝึกฝนต่อไปค่ะ