เล่นเพื่อเรียนรู้&กิจกรรมทำขนมของเด็กๆ
หลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ ก็ไปรดน้ำผัก
                  กิจกรรมวันนี้
- กิจกรรมท่องก.ไก่ABC,สระ,วรรณยุกต์, สี, วันเดือนปี
-กิจกรรมทำขนม
วันนี้ทำขนมปังอบเนย& ขนมปังฮอทดอกเจ
- กิจกรรมเสรี& กิจกรรมกลางแจ้ง
เล่นเพื่อเรียนรู้ เช่นปีนต้นไม้ ปีนตาข่ายยางรถ เล่นขายของ เล่นสะพานลื่น ไม้กระดานโยก ชิงช้า 
-กิจกรรมออกกำลังกาย
ปั่นจักรยาน วิ่ง เดิน
- กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
รดน้ำผัก ถอนหญ้าในแปลงผัก เก็บผัก
ตอนเย็น-อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น ดูการ์ตูน&สารคดี สวดมนต์+ ไหว้พระ เเปรงฟัน เข้านอน