ทดลองการเกิดสายรุ้ง
Rainbow 🌈 การทดลองสร้าง​สายรุ้ง
อุปกรณ์​ : กระดาษ​สีขาว, แก้วน้ำ,​ น้ำเปล่า, กระจกเงา, ไฟฉายหรือแสงอาทิตย์
🔬ทดลอง​
- เทน้ำใส่แก้ว​ และวางกระจกลงไป
- วางแก้วไว้กลางแสงหรือฉายไฟลงบนกระจก​ แล้ววางแผ่นกระดาษ​ไว้อีกด้านของแก้ว
- ปรับมุมกระจกเงาจนกว่าจะเห็นสายรุ้ง​ปรากฎ
🔎สังเกต
-สีของสายรุ้ง
-สัมผัสสายรุ้ง​ และสังเกต​รูปทรง
💡ทดลองครั้งแรกเปิดไฟ​สว่างจึงเห็นสายรุ้งไม่กี่สี​ พอลองปิดไฟหมด​ เริ่มเห็นสีชัดเจนมากขึ้น
เปลี่ยนจากกระดาษ​เป็นผนังบ้าน​ สายรุ้งใหญ่​มากขึ้นและชัดเจนขึ้น​
- ลองขยับแก้ว​ ขยับไฟฉาย​ เริ่มเห็นรูปร่างแปลกตา