ทำเส้นเกี้ยมอี๋
ฝึกทำเส้นเกี้ยมอี๋ครั้งแรก สนุกด้วย อร่อยด้วย