220713_การลำเลียงน้ำของพืช
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
การลำเลียงน้ำในพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร
พืชใช้รากดูดน้ำแล้วลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ เช่น ใบและดอก ฉันได้จัดทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงการเดินของน้ำในพืช
 
  1. เริ่มจากการใส่น้ำลงในแก้ว และหยดสีผสมอาหารตามต้องการ ฉันใช้สีแดง สีม่วง สีฟ้า และสีเขียว
 
2. จากนั้นก็นำผักกาดขาวที่ยังสดใหม่แช่ลงในสีแต่ละแก้ว แล้วรอจนผักเปลี่ยนสี
 
3. ในระหว่างที่รอ ก็ทำบันทึกผลการทดลอง เปรียบเทียบก่อนและหลังการทำการทดลอง
 
4. ฉันใช้เวลารอ 1 วันก็จะเห็นว่า ผักกาดขาวเปลี่ยนสีไปตามน้ำ แต่เห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่ แสดงว่า ผักลำเลียงน้ำไปสู่ใบ
 
5. บันทึกผลการทดลองได้ดังนี้