221011_ค้นฟ้าคว้ารุ้ง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จตุรัสวิทยา​ศาสตร์​
ฉันทำกิจกรรมที่ชื่อว่า ค้นฟ้าคว้ารุ้ง ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับการหักเหของแสง แสงสีขาวเป็นสีรุ้ง ฉันใช้แท่งแก้ววางที่หน้าไฟฉาย เมื่อแสงหักเห จึงใช้ดินสอขีดเส้นการเดินของแสง