221124_เก็บกิ่งไมเแห้ง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เก็บไปเผา
ช่วยคุณพ่อเก็บกิ่งไม้ ใบไม้แห้งที่ตัดจากต้นลำไยเพื่อนำไปเผา ต้องใช้รถเทรกเตอร์ช่วยขนด้วย