การศึกษาเลือกได้
คนทำ homeschool มีหลายเหตุผล หลายวัตถุประสงค์ครับ
ส่วนหนึ่งอาจจะอยากเข้าระบบโรงเรียน แต่มีปัญหาเฉพาะ เลยเลือกจะออกมาทำบ้านเรียน เป็นทางเลือกที่อาจจะไม่ได้อยากเลือก

แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ทำบ้านเรียนหรือ homeschool เพราะเลือกที่จะทำ แค่เลือกที่จะเลี้ยงลูกเอง เหมือนกับที่คนที่เชื่อมั่นในระบบโรงเรียน "เลือก" โรงเรียน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร เช่นใกล้บ้าน กีฬาดี วิชาการเด่น สังคมเลิศ หรืออะไรก็ตาม คนทำ homeschool ก็แค่เลือกเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือเข้ากับความเชื่อของตน  และบ่อยครั้งที่ผู้เลือกคือ "เด็ก" พ่อแม่เพียงแต่เลือกที่จะเชื่อมั่นในลูก ในศักยภาพของเขาที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพ และสิ่งที่พ่อแม่ทำคือเดินเคียงข้าง สนับสนุน ให้กำลังใจ มากกว่าที่จะไปคิดแทน หรือเอาความเชื่อของตนไปยัดเยียดให้กับลูก

เอาจริงๆแล้วเด็กไม่มีทางรู้จัก "โรงเรียน" หรือ "อยากเข้าโรงเรียน" ด้วยตัวเองได้เลยถ้าผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างไม่ป้อนข้อมูลเรื่องโรงเรียนให้ และมีจำนวนน้อยเสียด้วยซ้ำที่ "ชอบ" ระบบโรงเรียนได้ตลอด 

การทำบ้านเรียน จึงเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของการศึกษาครับ ซึ่งครอบครัวมีสิทธิที่จะเลือกได้ สิทธินี้ยังได้รับการรับรองในกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยลงนามเป็นภาคี และรับรองซ้ำโดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ และในพรบ.การศึกษา จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมทั้งส่วนตัวและโดยกฎหมายที่จะเลือกแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือบริบทของครอบครัวได้ ไม่ใช่ว่าการไม่เข้าโรงเรียนจะหมายถึงขวางโลก ต่อต้านสังคมแต่อย่างใด

และอยากย้ำเรื่องที่คนนอกมักจะเข้าใจผิดอีกทีครับ เด็กบ้านเรียนส่วนมากเข้าสังคมเก่ง เพื่อนเยอะ และมนุษยสัมพันธ์ดีมาก และอีกเรื่องคือเด็กบ้านเรียนแกร่งกว่าที่คิดครับ เพราะมักจะต้องช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตในโลกจริงๆ พบเห็นผู้คนและเรื่องราวหลากหลายมาโดยตลอด (น่าแปลกมากที่มีคนคิดว่าโรงเรียนคือโลกของความจริง และเด็กบ้านเรียนที่วิ่งอยู่ข้างถนน ในป่า ในนา ในตลาด ในศูนย์การค้า ไม่รู้จักโลกจริงๆ)