เอาเก้าอี้มาต่อเป็นเกาะ
สร้างพื้นที่ตามจินตนาการ เสมือนอยู่บนเกาะใหญ่
ใช้ของใช้และเก้าอี้ต่างๆมาสร้างอาณาเขตของตนเอง เสมือนว่าอยู่บนเกาะใหญ่