กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 16
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือตกแต่งสวนหย่อม 

 เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านงานประดิษฐ์และตกแต่ง 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักการตกแต่งสวนหย่อม เรียนรู้การทำงานงานประดิษฐ์และตกแต่ง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บบ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร สลัดปลาทูน่า 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำสลัดปลาทูน่า 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 1 กันยายน2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ไก่เทอริยากิ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำไก่เทอริยากิ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Sep 18, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง