พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านการเล่นเกมส์
บ้านเรียนสุขเหลือ จะมีเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยมีความเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้แบบสนุกสนาน รวมถึงการจดจำ และพัฒนาทักษะได้ดีกว่าการถูกบังคับ โดยหนึ่งในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น ทางคุณแม่ได้คิดเกมส์ให้เด็กชายระพีได้เล่นด้วยเช่นกัน และผลลัพธ์คือ น้องสนใจ สนุก และสามารถทำได้อย่างสมวัยทีเดียว
 
 
และเกมส์ต่างๆที่เล่น เราได้นำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้าน มาประยุกต์ใช้ในเกมส์ต่างๆ ทำให้เด็กๆชายระพีได้เรียนรู้ถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย