ปั้น
จรวด รถแข่ง
ปั้นเสร็จมาบอกให้แม่ถ่ายรูป ก็จัดไปค่ะ