เรือใบไม้
แผนวันนี้คือทำเรือใบไม้ ตามนิทาน
ขอเปลือกมะพร้าว หาเศษไม้  ใบไม้  ไม้เขี่ยแล้วไปลอยกัน