รองเท้าร้อน
เมื่อไม่อยากใส่รองเท้าร้อนๆ
ขามาสนามเด็กเล่น ถอดรองเท้าไว้กลางแดด พอมาใส่อีกทีบอกว่ารองเท้าร้อน เลยพามาวางที่ใหม่ "จะได้ไม่ร้อน"