เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป 4/5/64
เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้

ภาษาอังกฤษ4/5/64https://www.facebook.com/113722147481104/posts/127938032726182/