พจนกร งานบ้านที่ควรฝึก
วางเป้าหมาย งานบ้านเล็กๆ

by พจนกร on Jan 29, 2020


ฝึกทำ ฝึกงานบ้านให้สำเร็จตามเป้า กำหนดพื้นที่แต่ละครั้ง เพื่อทำได้ลุล่วงไป มีคำชมและกำลังใจเล็กๆให้ผู้เรียน ก็สร้างรอยยิ่มแห่งความยินดีได้มากทีเดียว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง