ผักริมรั้ว
ฝนตกตำลึงอ่อนๆงอกงาม
ฝนตกตำลึงอ่อนๆงอกงามเลื้อยมาหาที่ประตูหน้าบ้านใบเขียวอ่อนน่ากินเอวาและเอริณชอบทานมาก