เรียนภาษาญี่ปุ่น
ฉันอยากไปประเทศญี่ปุ่น เเม่เลยบอกว่า '' ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้ก่อน '' ปีนี้ฉันจึงได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูเจ้าของภาษาเป็นครั้งที่สองเพราะปีที่เเล้วเคยเรียนไป 1 ครั้ง (ภาษาญี่ปุ่นสนุกมาก ^__^)
ปีนี้ฉันได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเซนเซกิ้บ เซนเซมิ้ว เเละเซนเซอามาเนะ ที่เป็นอาสาสมัครจากญี่ปุ่น
ฉันเรียนอย่างต้ังใจเเละเรียนตัวอักษรฮิรากานะจบเเล้ว ( ตัวอักษรญี่ปุ่นมี 3 อย่างคือ ฮิรากานะ คาตาคานะ เเละ คันจิ )
ถึงเซนเซชาวญี่ปุ่นจะกลับประเทศไปเเล้ว เเต่ฉันก็ยังเรียนกับเซนเซคนไทย (เซนเซกิ้บ เซนเซมิ้ว)ต่อไป
(เรียนกับเซนเซกิ้บ)
 
 ( ผลงานที่ได้จากการเรียนกับเซนเซกิ้บ )
 
 
( เรียนกับเซนเซอามาเนะ )
 
 
( ผลงานที่ได้จากการเรียนกับเซนเซอามาเนะ )
 
 
( ผลงานที่ได้จากการเรียนกับเซนเซมิ้ว ซึ่งไม่มีรูปเซนเซเเต่มีรูปผลงาน )