รายพระนาม พระราชโอรส และ พระราชธิดา
พระองค์ที่ 1
พระองค์เจ้าชายนพวงศ์[break]
    ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ ตรงกับเดือน ๔ ปีมะเมีย ในเจ้าจอมมารดาน้อย  ได้ทรงกรมเป็นที่  กรมหมื่นขเมศวรศิววิลาศ  ทรงกำกับราชการกรมล้อมพระราชวัง  สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๑๐ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา  ทรงเป็นต้นสกุล นพวงศ์ ณ อยุธยา