เทคโนโลโลยีอิมเมจ 6/4/64
ทำความสะอาดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์
วันนี้ทำความสะอาดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ดึงคีย์แคปออกแล้วปัดทำความสะอาดในส่วนของข้างใน แล้วนั่งจัดเรียงเข้าไปใหม่ เนื่องจากชอบและหัดทำหลายครั้งแล้วการจัดเรียงจึงเป็นไปโดยสะดวกได้ว่าตัวอักษรอะไรอยู่ตรงไหน