วาดรูปพระอาทิตย์ขึ้น
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
โมกพูดคุยนัดแนะกันเรื่องพรุ่งนี้จะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้น 
ว่าแล้วก็หยิบสีกับกระดาษมาวาดพระอาทิตย์ขึ้น...
 
การเรียนรู้ :
๑. ศิลปะ การถ่ายทอดจินตนาการผ่านงานศิลปะ
๒. เรียนรู้เรื่องทิศ ตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้