ช่วยคุณย่าเด็ดดอกโสน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มีน้ำใจ ช่วยเหลือคุณย่าเด็กดอกโสนสำหรับทำขนม
กิจกรรม : ช่วยคุณย่าเด็กดอกโสน
 
เป้าหมาย : มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
 
ผลที่ได้รับ
  1. ได้รู้จักดอกโสน
  2. ได้แสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือคุณย่าด้วยความเต็มใจ ไม่ต้องร้องขอ
  3. ได้ใช้สมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
  4. เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของครอบครัว ช่วยเตรียมวัสดุในการทำขนม
  5. มีความสุข อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

เด็กหญิงพิมพ์นาราอนุบาล1