เตะบอล
เตะบอลกับเพื่อนใหม่
วันนี้พ่อพาไปเล่น play ground
เห็นเด็กๆเตะบอลกันอยู่แต่ตัวเองไม่ได้เอาบอลไป นั่งมองอยู่นานแล้วสุดท้ายก็เข้าไปขอเล่นด้วย ได้เพื่อนใหม่มา 1 คน