ซ้อมบอลประจำวัน
ซ้อมบอลประจำวัน​ เพิ่มทักษะการเล่นบอล​ฝึกการเลี้ยงอ้อมกรวย​  กานใช้บอลให้คล่องแคล่ว