ผู้ว่าราชการจังหวัด​กรุงเทพ​มหานคร​ 22-June-2022
Role Model ในการมีวินัย
ผู้ว่าราชการจังหวัด​กรุงเทพ​มหานคร​ Bangkok Governor