คาราวานหนอนหนังสือของห้องสมุดรังใหม..มาเยี่ยมบ้านให้พี่โฟกัส
ในช่วงโควิดห้องสมุดรังไหมจะมาเยี่ยมถึงบ้าน
คาราวานหนอนหนังสือของห้องสมุดรังใหม..มาเยี่ยมบ้านให้พี่โฟกัสยืมหนังสืออ่าน.. ในช่วงโควิดที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ