เข้าห้องน้ำสาธารณะ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้มาทำธุระที่ห้างแล้วลูกปวดฉี่ เลยมาฝึกการช่วยเหลือตัวเองเมื่อปวดฉี่และการล้างมือเมื่อทำธุระว่วนตัวเสร็จ
สิ่งที่ได้
  1. รู้จักการดูแลตัวเอง สามารถช่วยตัวเองได้เมื่อต้องการทำธุระส่วนตัว
  2. ฝึกการล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
  3. รู้จักขับถ่ายเป็นที่