กีฬาคือยาวิเศษ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เข้าคอร์สแตะบอล และเทนนิส
กระบวนการเรียนรู้
  • รูปแบบกิจกรรม : ฝึกซ้อมกันเป็นกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
  • วิธีการ : เข้าร่วมคอร์สเรียนที่มีครูฝึกสอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
  • ร่างกายแข็งแรง สร้างสมดุลให้ร่างกาย
  • บริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่
  • ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก การทำงานเป็นทีม
  • เรียนรู้การขอโทษ การให้อภัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน ความมีน้ำใจ
สิ่งที่ชื่นชม
 
มีความมุ่งมั่น และยืนยันที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แม้จะได้รับการคัดค้านจากพ่อแม่ มีความตั้งใจ และเตรียมพร้อมในการไปทำกิจกรรมทุกครั้ง
 
สิ่งที่สังเกตุเห็น
 
ปฎิเสธการกลับไปซ้อมภายหลังจากหยุดเล่นประมาณ 3 เดือนติดกัน และไม่แสดงความสนใจอีกเลย