Baan Kanta - เรียนรู้ Coding ​กับครู 01.06.2021​
เรียนผ่าน ZOOM Meeting​ โดยใช้แพลตฟอร์ม​ SCRATCH
เรียน Coding ทาง SCRATCH แบบตัวต่อตัวผ่าน ZOOM คลาสสอนสดตัวต่อตัว สถาบัน BrainCHAMPS โดยมีครูผู้สอนชื่อ Diya Biswas
 
ได้รับมอบหมาย​ให้ทำรูปเคลื่อนไหว​ ผลงานตามลิงค์ด้านล่าง​