Boardgames : Who is it
บอร์ด​เกมส์​ทายคนบนการ์ด​ โดยตั้งคำถาม​ Yes/No
มะฮ์ดี​ได้ฝึกการคาดเดาจากการตั้งคำถาม​ ฝึกการสังเกต​ สนุกกับการลุ้นการคาดเดา