ปีนผากับเพื่อน ที่ Climb Central
เพื่อนชวนปีนก็ไปกะเค้า
 
ปีนผากับเพื่อน ที่ Climb Central
ทดสอบความฟิตทั้งร่างกายและจิตใจ
จีโอ้ตื่นเต้น และสนุกกับกิจกรรมจนหมดแรง