ร่วมกิจกรรมcorder dojo
ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมเดี่ยวกับการเขียนแมพเกมส์ในเกมส์​robox​ ครั้งที่​1​จะเป็นการ​ให้เด็ก ๆ​สร้าง​discord ในการเชื่อมต่อ​ กับเพื่อนๆ​เพื่อพูดคุย​ เป็นการพัฒนาทางด้านสังคมใผ้แก่เด็กได้​ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น​