DIY ชั้นวางของ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มีแพลนตั้งชั้นวางของในครัว ให้น้องสุภาพิชญ์ได้รู้จักเครื่องช่าง และลองไขน็อตประกอยทั้งหมด โดยมีคุณพ่อค่อยชี้แนะข้างๆ ดูน้องจะภูมิใจกับการประกอบชั้นวางมากๆ