เรียนภาษาอังกฤษกับยูทูป 4/5/64
เช้านี้เปิดยูทูปเรียนภาษาอังกฤษ วันนี้เรียนเรื่องการบอกจำนวน #นับได้กับนับไม่ได้
ภาษาอังกฤษhttps://www.facebook.com/113722147481104/posts/127938032726182/