น้องฉายอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
วันนี้น้องฉายอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ก็เลยอ่านไป 4 เล่ม โดยไม่บอกใครเลย พ่อแม่เลยแอบบันทึกไว้
น้องฉายอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ https://youtu.be/kmIRXZhAHFg
 
 
 
 
#กลุ่มประสบการณ์การสื่อสาร - อ่านภาษาอังกฤษ
#กลุ่มประสบการณ์โลกกว้าง - วัฒนธรรมต่างประเทศ