งานปั้น Human body (ข้อต่อ)​
ใช้แป้งโดว์​ปั้น​ เรียนรู้สัดส่วน​สรีระร่างกาย​ และคุณ​สมบัติ​ข้อต่อต่างๆของร่างกาย​