สนุกกับการเขียนตัวอักษร [I can tell and learn]
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เขียนตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษคล่องมากได้หลายตัว โดยเฉพาะ ตัว P R I M และ A (3 ขวบ 9 เดือน)
พริมสนใจที่จะเขียนมาสักพักแล้ว สนุกกับการเขียนตัวอักษร 'ด้วยตัวเอง'
.
เขียนตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษคล่องมากได้หลายตัว โดยเฉพาะ ตัว P R I M และ A ..ก็คือชื่อตัวเอง 😆
.
เขียนเอง สะกดเอง หม่าม้าไม่ได้อยู่ด้วยตอนพริมเขียน
💌 พริมน้อยอยากเขียนเองนะ หม่าม้าไม่ได้เร่ง