Oasis Sea world (จันทบุรี)
ท่องเที่ยวชมโลมาโชว์ที่โอเอซิส ซีเวิลด์ (จันทบุรี)
โอเอซิส ซีเวิลด์ เป็นสถานที่เปิดแสดง โลมาโชว์ มีโลมาอยู่ 2 สายพันธุ์ที่นำมาแสดงโชว์ คือ สายพันธุ์ไทย โลมาหัวบาตร (อิระวดี) และ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูที่หาชมได้ยาก โลมาทั้งน่ารักและฉลาดมาก ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ในโอเอซิส ซีเวิลด์ เช่น สปาเท้า ให้อาหารปลากระพงยักษ์และปลาหมอทะเลยักษ์ ป้อนอาหารปลาคราฟ ให้อาหารกวางรูซ่า
 
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :
  • ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของโลมาไทยทั้ง 2 สายพันธุ์
  • ได้ชมการแสดงโชว์ของโลมาไทย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์หัวบาตร (อิระวดี) และสายพันธุ์ปากขวดหรือโลมาสีชมพู
  • ศึกษาธรรมชาติพันธ์ุไม้ป่าชายเลน อาทิเช่น โกงกาง แสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน และการเลี้ยงหอยนางรม
  • สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผูเรียนเป็นอย่างมาก