ค้นหาจากป้ายคำค้น "เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองต่อสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สังคมในท้องถิ่น ประเทศ ทวีป โลก ในเชิงกายภาพ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ในเชิง สังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อภูมิปัญญา ศาสนา "

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month