08/06 เพาะกล้ากระบองเพชร byบ้านเรียนปั้นฝัน
การเพาะเมล็ดกระบองเพชรจิ๋ว(Cactas)
การเพาะเมล็ดกระบองเพชรจิ๋ว(Cactas) เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ด เรียนรู้การเตรียมดิน การใส่ยาเร่งราก การใช้ยากันเชื้อรา